3 października 2017

II edycja Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Szanowni Państwo,
informujemy, że  Wydział Teologii Uniwersytetu  Warmińsko – Mazurskiego  zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie pod hasłem: “Jaka rodzina – taka przyszłość”.

Cele:
– promowanie wartości rodzinnych,
– umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć wychowanie do życia w rodzinie, – nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty (II i III etap),
– zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny,
– kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny,
– wspieranie edukacji w zakresie wychowania do życia w rodzinie,
– upowszechnianie nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów.

W załączeniu:regulamin
Szczegółowe informacje na stronie: www.uwm.edu.pl/owor/.

Idź do góry