17 marca 2017

Etap wojewódzki IV edycji konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Etap wojewódzki IV edycji konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

15 marca 2017 r. w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu odbył się etap wojewódzki IV edycji konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Ma on charakter ogólnopolski, jest organizowany przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska, jego zadanie polega na upowszechnianiu wśród młodzieży wiedzy na temat historii najnowszej Polski (lata 1970-1990), przybliżenie jej dziedzictwa historycznego i dorobku kulturowego. Konkurs jest adresowany do uczniów drugich klas
liceum i trzecich – technikum. W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba uczestników (84 osoby) z 46 szkół Dolnego Śląska. Spośród uczniów została wyłoniona trójka zwycięzców, którzy odtąd będą tworzyć drużynę, reprezentującą nasze województwo w zawodach centralnych. W tym roku w czerwcu odbędą się one we Wrocławiu. Tym bardziej trzymamy za nich kciuki! W dniu przeprowadzania eliminacji wojewódzkich swoją obecnością zaszczycił uczestników i nauczycieli Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, który wykonał piosenki związane z historią ruchu społecznego „Solidarność”, przy akompaniamencie Pana Krzysztofa Żesławskiego.

Etap wojewódzki IV edycji konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Pani dyrektor Małgorzata Iwankiewicz wita uczestników w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.

Etap wojewódzki IV edycji konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

W dniu przeprowadzania eliminacji wojewódzkich swoją obecnością zaszczycił uczestników i nauczycieli Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, który wykonał piosenki związane z historią ruchu społecznego „Solidarność”, przy akompaniamencie Pana Krzysztofa Żesławskiego.

Etap wojewódzki IV edycji konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Trójka zwycięzców etapu wojewódzkiego IV edycji konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, ich nauczyciele, członkowie komisji konkursowej i dyrektor LO nr XVII we Wrocławiu.

Etap wojewódzki IV edycji konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Uczestnicy etapu wojewódzkiego IV edycji konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” i ich nauczyciele.

Idź do góry