12 września 2023

Dzień Edukacji Narodowej 2023 – harmonogram uroczystości

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż odznaczenia państwowe (Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę),  odznaczenia resortowe (Medale Komisji Edukacji Narodowej) oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023,
będą wręczane podczas uroczystości, które odbędą się:

 

 DATA Miasto          MIEJSCE   GODZINA     WYRÓŻNIENI
 

17.10.2023

 

Wrocław

 

 

Aula Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej,

al. Brücknera 10, Wrocław.

 

 

10.00

 

Z terenu dawnego woj. wrocławskiego

 

 

18.10.2023

 

 

 

Szczawno -Zdrój

Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, ul. Kościuszki 19, Szczawno – Zdrój.  

 

10.00

 

Z terenu dawnego woj. wałbrzyskiego

 

 

19.10.2023

 

 

 

Legnica

Sala Królewska Akademii Rycerskiej Legnickiego Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2 (wejście od strony dziedzińca).  

 

10.00

 

Z terenu dawnego

woj. legnickiego

 

20.10.2023

 

 

Karpacz

Dolnośląski Zespół Szkół

w Karpaczu, ul. Gimnazjalna 7,

Karpacz.

 

10.00

Z terenu dawnego woj. jeleniogórskiego

 

Ze względu na zasady wręczania odznaczeń państwowych (tj. upoważnienie Prezydenta RP do ich wręczania Wojewoda lub Wicewojewoda otrzymuje na konkretny termin) bardzo proszę wyróżnionych o przybycie na uroczystość.

Osoby wyróżnione, które nie będą mogły pojawić się na uroczystości, proszę o przesłanie na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pisemnego wyjaśnienia przyczyn niestawiennictwa. W razie odmowy przyjęcia odznaczenia proszę o przesłanie w tej sprawie stosownego oświadczenia.

 

Z poważaniem

Zbigniew Kuberski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.