23 grudnia 2020

Dolnośląski Kurator Oświaty przyjął Betlejemskie Światło Pokoju

logo

Dzisiaj Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty przyjął od harcerzy z Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczne hasło akcji to „Światło służby”, które wyraża wartości przyświecające harcerzom: pełnić służbę Bogu i Polsce” oraz bliźnim, przestrzegając Prawa Harcerskiego.

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Betlejemskie Światło Pokoju trafia do polskich rodzin od 1991 roku.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

 

Idź do góry