9 kwietnia 2018

„Dobry Zawód” – Kongres Powiatów

„Dobry Zawód" - Kongres Powiatów

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył w Kongresie Powiatów „Dobry Zawód” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Spotkanie dotyczyło dalszych zmian w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz nowego Systemu Informacji Oświatowej.

Podczas kongresu Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała porozumienia oraz listy intencyjne z przedstawicielami Związku Pracodawców Kolejowych, spółką TAURON Polska Energia S.A. oraz spółką PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego.

W ramach spotkania 16 szkół branżowych prezentowało swoją ofertę, możliwości i sukcesy.

 „Dobry Zawód" - Kongres Powiatów „Dobry Zawód" - Kongres Powiatów „Dobry Zawód" - Kongres Powiatówdobry zawóddobry zawóddobry zawód

Idź do góry