28 września 2017

Aktywna Tablica- wykaz szkół zakwalifikowanych do wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

działając na podstawie §12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Aktywna tablica”
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1401), publikujemy wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu
do poszczególnych szkół oraz wskazaniem  organów prowadzących te szkoły.

Informację wraz z wykazem szkół znajdą Państwo na BIP Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce DOFINANSOWANIE

 

 

Idź do góry