27 czerwca 2017

Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”

 Szanowni Państwo!

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej “Carpe Diem” realizuje projekt “Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka  Wiedzy i Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie
w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Aktualnie trwa nabór wniosków.
Szkoły mogą uzyskać grant na uruchomienie LOWE w swoich placówkach. W konkursie zostanie wyłonionych 20 szkół na terenie całej Polski.

Termin składania wniosków upływa w dniu 27.06.2017.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej

Idź do góry