14 czerwca 2017

Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

szkół podstawowych i gimnazjów

województwa dolnośląskiego,

 

w związku z niską frekwencją nauczycieli w szkoleniach dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej będą organizowane w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli dodatkowe bezpłatne spotkania informacyjne dla nauczycieli w tym zakresie. Spotkania będą dotyczyć: języka polskiego, kształcenia zawodowego, języków obcych, biologii, przyrody, chemii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, techniki, matematyki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego.

Organizacja wymienionych spotkań wynika z realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej państwa Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

W związku z powyższym, ponownie proszę dyrektorów szkół o podjęcie stosownych działań i zobowiązanie nauczycieli do uczestnictwa w szkoleniach. Oferta ośrodków została przygotowana w taki sposób, aby ułatwić nauczycielom pracę z nową podstawą programową.

Do niniejszej wiadomości załączam tabelę, w której znajdziecie Państwo informacje o miejscu spotkania, dane do kontaktu, harmonogram spotkań i formularze zgłoszeń.

 

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

DODN

Miejsce spotkań

Wykaz dokumentów

DODN we Wrocławiu

ul. Skarbowców 8a, Wrocław

tel. 508 691 150

e-mail: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

Formularz zgłoszenia

Harmonogram spotkań

DODN Filia w Legnicy

pl. Zamkowy 1, Legnica

tel. 508 691 173

e-mail: dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl

Formularz zgłoszenia

Harmonogram spotkań

DODN Filia w Jeleniej Górze

ul. 1 Maja 43, Jelenia Góra

tel. 508 690 912

e-mail: dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl

Formularz zgłoszenia

Harmonogram spotkań

DODN Filia w Wałbrzychu

Rynek 6, Wałbrzych

tel. 508 690 903

e-mail: dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl

Formularz zgłoszenia

Harmonogram spotkań

 

Ważne.

Aby wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, wymagane jest wypełnienie przez uczestnika spotkania dokumentu Formularz zgłoszenia i przesłania na wskazany adres e-mail.

Koniecznie proszę wpisać z tabeli kod szkolenia.

Idź do góry