17 kwietnia 2019

Podziękowania za przeprowadzenie egzaminów

logo

Wrocław 2019-04-17

Szanowni Państwo!

We wszystkich dolnośląskich szkołach w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. odbył się egzamin gimnazjalny, a w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. został przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.

Najcieplej jak tylko potrafię dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia egzaminów – dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, pracownikom Kuratorium Oświaty, organom prowadzącym, mediom.

Szczególne gorące podziękowania kieruję do Wolontariuszy, którzy w liczbie ponad tysiąca odpowiedzieli na moją prośbę, zgłaszając gotowość do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów.

Państwa troska o los młodego pokolenia, zaangażowanie, cywilna odwaga, odpowiedzialność i determinacja umożliwiły uczniom klas trzecich gimnazjalnych i uczniom klas ósmych przystąpienie do egzaminów w wyznaczonym terminie oraz pozwoli na udział w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Dobra robota, Panie, Panowie, możecie być z siebie dumni! Raz jeszcze, z całego serca, dziękuję.

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

Idź do góry