bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2007
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

br

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

Konkursy, turnieje, olimpiady:
wiadomości archiwalne

Turnieje motoryzacyjne
2010-03-17


Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek Dolnego Śląska

Uprzejmie informuję, że jak co roku, Polski Związek Motorowy, wspólnie z Policją, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Infrastruktury, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, organizuje kolejne edycje ogólnopolskich turniejów:
Motoryzacyjnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
oraz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Na terenie województwa dolnośląskiego turnieje zostaną przeprowadzone na zasadach wypracowanych w poprzednich edycjach. Regulaminy na 2010 rok zostały opublikowane na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego www.pzm.pl
Eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone przez komendy miejskie i powiatowe Policji (dane kontaktowe w załączeniu). Zgłoszenia do udziału drużyn na tym etapie należy przesłać do komend, zgodnie z właściwością miejscową, w terminie określonym w harmonogramie.
W mieście Wrocławiu obowiązuje etap eliminacji dzielnicowych - zgłoszenia należy przekazać do komisariatów na podobnych zasadach jw. Za zgłoszenie drużyn do eliminacji powiatowych, organizowanych przez Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, odpowiedzialne są komisariaty.

Koordynatorem działań Policji w zakresie przeprowadzenia turniejów na terenie województwa jest podinsp. Marzena Graczyk oraz tel. 071-340-41-07.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Maria KramarczykZałączniki:


  • Harmonogram turniejów
  • Wykaz miejskich/powiatowych komend Policji


  •    © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu