20 lutego 2024

Program edukacyjny Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni” – IX edycja

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

na prośbę Ministerstwa Finansów przekazujemy informację o programie edukacyjnym Finansoaktywni i gorąco zachęcamy do wzięcia w nim udziału. To już IX edycja programu edukacyjnego organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Tegoroczna misja programu brzmi: Podatki płacimy, korzyści widzimy i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

„Finansoaktywni” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII oraz do ich nauczycieli. Celem tegorocznej edycji jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat podatków, ukazanie korzyści płynących z ich płacenia oraz zrozumienie, w jaki sposób wpływają one na funkcjonowanie budżetu państwa. Nauczyciele, którzy zdecydują się dołączyć do programu, wypełniając prosty i krótki formularz zgłoszeniowy, otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne. Stworzone przez ekspertów, pomoce dydaktyczne, nie tylko pomogą uczniom zrozumieć zagadnienia związane z podatkami, ale także umożliwią realizację treści kształcenia z zakresu wiedzy o społeczeństwie, matematyki i informatyki.

Materiały edukacyjne dostępne są od 26 lutego 2024 r. Zestaw drukowany, który szkoła może zamówić zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, plakat edukacyjny i kartę konkursową. Po wyczerpaniu zapasów dostępne będą zestawy w wersji elektronicznej, które dodatkowo zawierają prezentację i quiz.

Aby dołączyć do programu wystarczy wypełnić formularz na stronie https://finansoaktywni.pl/.

Zachęcamy również do udziału w konkursie nawiązującym do tematu tegorocznej edycji. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez max. 3-osobowe zespoły filmu pt. „Z Twoich podatków” w którym zespoły przedstawią jakie obszary finansowane z podatków są najważniejsze, z jakich obszarów finansowanych z podatków korzystają najczęściej w ich najbliższym otoczeniu i codziennym życiu

Prace konkursowe można zgłaszać do 6 maja 2024 roku przez formularz na stronie finansoaktywni.pl.

Autorzy dziesięciu najciekawszych pomysłów wezmą udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy. Otrzymają też nagrody: głośniki bezprzewodowe oraz smart bandy. Na nauczycieli, opiekunów zwycięskich zespołów, czekają czytniki e-booków.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji do programu i konkursu, a także regulamin dostępne są na stronie https://finansoaktywni.pl/.

 

Z poważaniem

Ewa Skrzywanek

p.o. Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.