22 lutego 2024

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny „Najlepszy Młody Mówca”

Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w konkursie retorycznym, którego celem jest wyłonienie najlepszych młodych mówców i promocja sztuki publicznego przemawiania. Organizatorzy konkursu nie narzucają tematu wystąpienia. Może być opowieścią na przykład o czymś ciekawym, co uczestnik zauważył lub zaobserwował w ostatnim czasie, albo o tym, co młodego człowieka porusza, ciekawi, bawi lub zastanawia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wygłosić 2-minutowe wystąpienie podczas jednego z ośmiu turniejów eliminacyjnych rozgrywanych zdalnie (terminy zapisów: od 22 lutego 2024 r. do 21 marca 2024 r.).

Podczas każdego turnieju eliminacyjnego jury wybierze najlepszego mówcę lub mówczynię, dodatkowo na koniec etapu eliminacyjnego zostaną przyznane dwie Dzikie Karty. Finaliści zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał, który odbędzie się 14 kwietnia 2024 r. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł, zdobywca drugiego miejsca – 5 000 zł, a zdobywca trzeciego miejsca – 3 000 zł.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora:
https://akademiaretoryki.pl/najlepszy-mlody-mowca
Relacja z ubiegłorocznej Gali znajduje się pod linkiem:
https://akademiaretoryki.pl/ogolnopolski-konkurs-retoryczny/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.