15 maja 2017

Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna+” w roku 2017.

Wojewoda dolnośląski zaprasza do udziału w otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego Programu (Dz. U. 2015 r. poz. 972)  wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” w województwie dolnośląskim w roku 2017. Program ten jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” adresowany jest m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Celem programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, w tym także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Załączniki:

B+Ogloszenie_Wojewody_2017

B+Wniosek_org_do_Wojewody_2017

 

Idź do góry