27 sierpnia 2020

Zaproszenie do udziału w badaniu pilotażowym nowej wersji narzędzia SELFIE WBL

Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych I i II stopnia oraz techników do udziału w badaniu pilotażowym nowej wersji narzędzia SELFIE rozszerzonej o moduł WBL. SELFIE jest narzędziem zaprojektowanym przez Komisję Europejską, aby pomóc szkołom włączyć technologie cyfrowe w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów. Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r. Szkoły uczestniczące w programie otrzymają pełne wsparcie ze strony koordynatora projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji szkół oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się na stronie internetowej Fundacji OIC Poland  https://www.oic.lublin.pl

Idź do góry