13 kwietnia 2021

Zakończenie kampanii edukacyjnej „Cash Lajf Balans”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zrealizowało kampanię edukacyjną „Cash Lajf Balans”, skierowaną do młodzieży w wieku 15-19 lat z Polski Wschodniej. Celem kampanii było promowanie postaw przedsiębiorczych i przybliżanie podstaw biznesu oraz zaznajomienie młodzieży z ofertą Funduszy Europejskich na start i rozwój biznesu. Materiały przygotowane w ramach kampanii (scenariusze zajęć, gry edukacyjne) mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli i młodzież  podczas zajęć,  również do nauczania w formie zdalnej.

Wszystkie materiały można pobrać bezpłatnie ze strony naszego ministerstwa: www.polskawschodnia.gov.pl/Cash-Lajf-Bal

Idź do góry