14 lutego 2017

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ,,Polska jakiej nie znacie”

Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim organizuje V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ,,Polska jakiej nie znacie” adresowany do uczniów szkół podstawowych. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Celem konkursu jest:

– upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

– rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i zagrożenia ekologiczne wynikające z postępującej degradacji środowiska i malejącej ilości pasiek,

– rozbudzenie inwencji twórczej dzieci i młodzieży,

– promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców,

– kształcenie kultury słowa,

– kształcenie nawyku zdrowej rywalizacji, edukacja ekologiczna- popularyzacja wiedzy na temat pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych (kl. I-III i kl. IV-VI) oraz w dwóch zakresach „Ekolog-plastyk” i Ekolog –poeta”.

Termin nadsyłania prac: 06.03.2017r. (decyduje data wpływu prac do organizatora).

 

Szczegółowe informacja o konkursie  dostępna  są na stronie:  www.spgryfow.edupage.org w zakładce konkursy.

Idź do góry