13 marca 2018

Program stypendialny Marzenie o Nauce fundacji EFC

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą rekrutacją do programu stypendialnego Marzenie o Nauce Fundacji EFC, Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC  informuje, że program skierowany jest do zdolnej, niezamożnej młodzieży gimnazjalnej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Stypendystami mogą zostać uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy przeszli pozytywnie rekrutację oraz zostali przyjęci do liceum.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest ukończenie pierwszego semestru nauki ze średnią ocen min. 4,5 bądź osiągnięcie tytułu finalisty lub laureata w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie. Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata powinien wynosić poniżej 900 zł netto miesięcznie.

Informacje o programie stypendialnym dostępne są na stronie: www.efc.edu.pl, lub pod numerem telefonu: 606 770 955

Idź do góry