15 września 2017

Obchody Dnia Krajobrazu

Informujemy, że z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – po raz drugi 20 października 2017r. odbędzie się Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Wpisując na stałe do kalendarza Dzień Krajobrazu inicjatorzy chcą uświadomić, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń.

Mając na uwadze rozwój badań nad krajobrazem oraz potrzebę rozpowszechniania ich wyników wśród społeczeństwa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła decyzję, że głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2017 r. jest: Nauka o krajobrazie”.

Gorąco zachęcamy nauczycieli do aktywności na rzecz podnoszenia świadomości krajobrazowej wśród uczniów od najwcześniejszych lat szkolnych, w tym do organizacji spacerów krajobrazowych dla dzieci i młodzieży oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu.

Szczegółowe informacja na temat Dnia Krajobrazu  dostępna  są na stronie:

www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

Idź do góry