21 listopada 2017

Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szanowni Państwo,
informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 7 im.Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach wraz z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich  i Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach organizują Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych.
Międzyszkolnemu Turniejowi Pocztów Sztandarowych corocznie patronują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, , Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki, Prezydent Miasta Kielce.

Nadrzędnym jego celem jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do symboli narodowych, historii i tradycji, a także wpisanie święta narodowego Dnia Flagi rzeczpospolitej Polskiej w obowiązkowy kanon szkolnych uroczystości.

W ramach Turnieju uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w terminie poprzedzającym ww. święto rywalizują w dwóch kategoriach: w konkursie wiedzy o polskich symbolach narodowych, symbolach szkolnych i ze znajomości ceremoniału szkolnego oraz w rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości ceremoniału wojskowego i zasad musztry. Finał i wręczenie nagród corocznie odbywa się 2 maja.

Wszelkie informacje dla szkół zainteresowanych organizacją:
e-mail: zso29kielce@onet.eu
tel. 41 36 76 187
koordynator: Hanna Skrzek

 

Idź do góry