29 marca 2017

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu na projekt edukacyjny pt. “Póki nie jest za późno”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół dolnośląskich!

Informujemy, że Centrum Muzealne Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu zaprasza nauczycieli i  uczniów  wszystkich typów szkół do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na projekt edukacyjny pt.” Póki nie jest za późno”.
Cele konkursu:
-rozbudzanie zainteresowania wśród nauczycieli i uczniów historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiek­tów i znaków pamięci narodowej na terenie Polski oraz miejsc wydarzeń historycznych w Polsce, nieupamiętnio­nych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami dotyczącymi wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.,
-inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycz­nych, dotyczących edukacji historycznej, regionalnej
i społecznej,
-mobilizowanie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie,
-rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i radzenia sobie z uprzedzeniami i stereotypami,
-kształtowanie postaw obywatelskich.

Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W załączeniu:

Formularz zgłoszenia,

Regulamin IX edycji Konkursu na projekt historyczny,

plakat

Idź do góry