27 września 2021

Informacja o konkursie plastycznym Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie.

Goleniowski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie. Jest to impreza cykliczna trwająca od 1990 roku jako kontynuacja Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO.

Jej celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianej przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji oraz przeznaczane na cele charytatywne.
Do udziału w konkursie są zaproszone wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. Laureaci konkursu wraz z opiekunami wezmą udział w warsztatach artystycznych w ramach finału Festiwalu Color Art, otrzymają również nagrody rzeczowe. Zwycięskie prace staną się również ilustracjami w książce.

Prace w oryginałach należy nadsyłać na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 21 października 2021 r.
Szczegóły konkursu są dostępne pod na stronie organizatora wydarzenia:

https://gdk.goleniow.pl/images/regulamin_CA_pa%C5%BCdziernik_-_zmiana.pdf

Idź do góry