4 lutego 2020

Informacja o festiwalu „Science Movie”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek

Informujemy, iż Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie po raz trzeci organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2020. Celem konkursu jest promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody przez uczniów, umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia oraz zachęcanie do pogłębiania zainteresowań światem nauki. Konkurs adresowany jest do uczniów klas
V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych w całej Polsce. Uczniowie przygotowują film prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do
3 minut. Prace należy przesłać w terminie od 27.01.2020 do 13.03.2020 r. Szczegóły
w regulaminie konkursu:

https://www.urszulanki.lublin.eu/science-movie-2020-startujemy-94645

Idź do góry