13 czerwca 2017

Ewaluacja projektów realizowanych w ramach IV edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Informujemy, że w dniu 7.06.2017 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, w którym uczestniczyli przedstawiciele:

-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

– Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,

– Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

– Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

– Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

– Urzędu Miejskiego Wrocławia,

– Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Celem spotkania było wyłonienie placówek, które najskuteczniej realizowały projekty
w zakresie edukacji ekologicznej, w oparciu o diagnozę potrzeb środowiskowych,  w ramach VI edycji funkcjonowania Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Analizie poddano 21 arkuszy ewaluacyjnych, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wg kryteriów:

–  określenie problemu ekologicznego zaobserwowanego w środowisku,

– ocena merytoryczna zrealizowanego projektu (jasno określone cele, integracja treści,
logiczna całość, konsekwentna realizacja, efekty),

–  współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym –  zasięg realizowanych działań.

 

Na tej podstawie wyłoniono do audytu następujące  placówki:

– Przedszkole nr 121 „Zielone Przedszkole” we Wrocławiu

– Przedszkole nr 126  „Różanka” we Wrocławiu

– Przedszkole Integracyjne nr 68 we Wrocławiu,

– Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. R. Podolskiego w Oleśnicy,

– Szkoła Podstawowa w Ślubowie,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej

 

Przedstawiciele Forum mają za zadanie do końca czerwca 2017r.  przeprowadzić audyt w wymienionych  placówkach, w zakresie realizowanych zadań opisanych w arkuszach ewaluacyjnych. W trakcie audytu ww. placówki będą miały okazję zaprezentować swoje dokonania w formie prezentacji multimedialnych, ekspozycji kronik i wszelkiej dokumentacji wytworzonej podczas realizacji projektu. Termin wizyty w poszczególnych przedszkolach i szkołach będzie ustalany indywidualnie drogą telefoniczną. Celem audytu, tak jak w poprzednich edycjach, jest wyłonienie Liderów Edukacji Ekologicznej w kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum-zespół szkół.

 

W imieniu DFEE  Ewa Kassner

Idź do góry