6 lutego 2020

Biblioteka Niemiecka we Wrocławiu zaprasza nauczycieli języka niemieckiego do udziału w szkoleniach.

Biblioteka Niemiecka we Wrocławiu zaprasza nauczycieli języka niemieckiego w lutym  2020 r. na następujące szkolenia:

8.02.2020,  Mój sketchnotkowy zeszyt na zajęciach języka niemieckiego:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21741038

29.02. 2020,  Digital oder analog? Sinnvoller Medieneinsatz im Fremdsprachenunterricht:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21741597

Adres mailowy Biblioteki Niemieckiej: goethe@wbp.wroc.pl

Program szkolenia (29.02.2020r.) przedstawia  załącznik: Digital oder analog_Program.pdf

Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmuje pani Beata Pleban: goethe@wbp.wroc.pl

Idź do góry