1 marca 2021

Ankieta dla logopedów

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych,

 

uprzejmie informuję, iż pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zwrócili się z prośbą do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wypełnienie przez logopedów zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty ankiety badającej potrzeby logopedów w kontekście diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych. Celem ankiety jest zebranie jak największej liczby odpowiedzi i uzyskania rzetelnego obrazu potrzeb ww. zakresie.

 

Link do ankiety: www.tkj.uw.edu.pl/art/ankieta-potrzeb-logopedow

 

W związku z powyższym proszę o przekazanie powyższej informacji logopedom zatrudnionym w Państwa placówkach i zachęcenie ich do jej wypełnienia.

 

Dziękuję za współpracę

Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia Podstawowego i Specjalnego

Idź do góry