24 września 2021

3. edycja szkolenia Pocztów Sztandarowych

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie zaprasza do udziału w trzeciej edycji szkolenia Pocztów Sztandarowych, które odbędzie się w dniu 7 października 2021 r. w godzinach 9:30 do 14:00.

 Szkolenie jest objęte patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Program szkolenia obejmuje: Ceremoniał Szkolny, znaczenie wychowania patriotycznego w kształtowaniu postaw młodzieży, szkolenie dla opiekunów pocztów sztandarowych (materiały szkoleniowe), szkolenie z elementów regulaminu musztry, chwyty sztandarem, zachowanie sztandaru podczas uroczystości państwowych, religijnych, szkolnych.

Ze względu na przygotowanie poczęstunku organizatorzy proszą o złożenie deklaracji uczestnictwa do 6.10.2021 r., telefonicznie: 74 810 50 50 lub mailowo henrykow@archidiecezja.wroc.pl.

Informacja poczty sztandarowe-zaproszenie(PDF, 376 KB)

Idź do góry