4 września 2019

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim konkursie Nauczyciel z POWER-em.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza  do udziału w II edycji Ogólnopolskiego konkursu “Nauczyciel z POWER-em” objętego patronatem Ministra Edukacji Narodowej i honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju“.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli różnych obszarów nauczania, którzy biorąc udział w wyjazdach zagranicznych w ramach Programu PO WER w latach 2014-2018 zdobyli wiedzę i umiejętności, pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do pracy z uczniami.

Przedmiotem konkursu są autorskie konspekty, scenariusze zajęć, programy edukacyjne, wytworzone przez nauczycieli dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym  w trakcie realizacji działań projektowych.

Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Termin nadsyłania prac: 15 października 2019 r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 15 listopada 2019 r.

 

Więcej informacji:

http://www.power.frse.org.pl/power/article/nauczyciel/lang:pl

 Osoba do kontaktu:
Dominik Dymowski tel. 22 46 31 659, e-mail: ddymowski@frse.org.pl

Idź do góry