21 października 2020

Zaproszenie do udziału w konkursie na materiały edukacyjne dla szkół

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs na opracowanie materiałów edukacyjnych dla przedszkoli i szkół dotyczących zagadnień dziedzictwa kulturowego. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, którzy mają wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego i chcą się nią podzielić. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz lekcji wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy edu@nid.pl lub jeśli przygotowane materiały dydaktyczne wymagają prezentacji w innej formie (np. puzzle, gry planszowe, formy przestrzenne, makiety), prace należy dostarczyć wraz ze scenariuszem na adres siedziby Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Regulaminie na stronie:

http://edu.nid.pl/wydarzenia/konkurs-na-materialy-edukacyjne-dla-szkol

Idź do góry