24 września 2018

XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie  (rok szkolny 2018/2019).

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019″.

Link: https://olimpiadaprawa.pl/bie%C5%BC%C4%85ca-edycja.html

Idź do góry