31 lipca 2020

Wznowienie monitorowania wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych z terenu województwa dolnośląskiego

W związku ze wznowieniem przez Ministra Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 lipca 2020 r. nr DKO-WNP.4092.33.2020.DB, realizacji planów nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty,  informuję, że do dnia 26 sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzone  monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie.

Monitorowanie będzie przeprowadzone w 30% publicznych szkół policealnych i 30% niepublicznych szkół policealnych, w oddziałach semestru pierwszego lub drugiego, w których kształcenie jest realizowane w zawodach szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Monitorowanie obejmuje kształcenie we wszystkich zawodach szkolnictwa branżowego, w których szkoła rozpoczęła kształcenie od dnia 1 września 2019 r.

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Proszę o jego wypełnienie wyłącznie Państwa Dyrektorów szkół policealnych, którzy otrzymają zawiadomienie o monitorowaniu pocztą elektroniczną.

Arkusz monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należy:

  • zarejestrowanie się na platformie seo2.npseo.pl (informujemy, że rejestracja możliwa jest w każdym terminie; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie,
  • przed zamknięciem ankiety należy sprawdzić, czy udzielono odpowiedzi na każde wymagane pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

 

Dodatkowych informacji o monitorowaniu udzielają wizytatorzy rejonowi oraz wizytatorzy koordynujący: Lidia Czyszewicz –  Staniak (telefon 71 340 63 44), Joanna Pocheć (telefon 71 340 6169).

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego
i Strategii Edukacyjnej Małgorzata Henglewska

Idź do góry