14 lutego 2017

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Regionalnego „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu”

Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim organizuje V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Regionalnego „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” adresowany do uczniów szkół podstawowych. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie (utrwalanie) tradycji Świąt Wielkanocnych,
  • poznawanie obyczajowości ludowej i różnorodnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek wielkanocnych,
  • upowszechnianie walorów historycznych i kulturowych w różnych regionach Polski,
  • rozbudzanie szacunku do kultury i tradycji regionu,
  • kształtowanie poczucia przynależności do określonej społeczności i tworzenie więzi z miejscem zamieszkania,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych i literackich,
  • dbanie o czystość i kulturę języka polskiego,
  • rozbudzenie inwencji twórczej, plastycznej i literackiej dzieci i młodzieży,
  • promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych (kl. I-III i kl. IV-VI) oraz
w dwóch zakresach:  praca plastyczna „Pisanka – jajko wielkanocne” i praca literacka „Atrakcje turystyczne mojego regionu”.

Termin nadsyłania prac: 06.03.2017r. (decyduje data wpływu prac do organizatora).

Szczegółowe informacja o konkursie  dostępna  są na stronie:  www.spgryfow.edupage.org w zakładce konkursy.

Idź do góry