13 lipca 2018

Rozstrzygniecie XIV edycji konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 3 i 4 lipca 2018 roku Wojewódzka Komisja Konkursowa  dokonała  oceny  sprawozdań nadesłanych przez szkoły ubiegające się o certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”  w roku szkolnym  2017/2018.

Zgodnie z regulaminem konkursu komisja oceniała upowszechnienie wśród społeczności szkolnej działań w zakresie:

1) współpracy z lokalnymi podmiotami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

2) edukacji społeczno – prawnej wspólnoty szkolnej tj. uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych,

3) przeciwdziałaniu cyberprzemocy: ”Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”,

4) profilaktyki zachowań antydyskryminacyjnych.

 

Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w roku szkolnym 2017/2018 certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” otrzymują:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu
 5. Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie
 6. Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza  we Wrocławiu
 7. VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
 8. Szkoła Podstawowa Jana Pawła II w Łagiewnikach
 9. Szkoła Podstawowa nr 14 im. generała broni Stanisława Maczka w Lubinie
 10. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze
 11. Szkoła Podstawowa nr 40 we Wrocławiu
 12. Liceum Ogólnokształcące Marii Curie- Skłodowskiej w Strzelinie
 13. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze
 14. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach

 

W imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  serdecznie zapraszamy Państwa Dyrektorów wraz z Koordynatorem realizowanego w szkole programu na uroczystość wręczenia certyfikatów „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”, która odbędzie się na początku września 2018 r.   O dokładnym  terminie i miejscu uroczystości zostaną Państwo powiadomieni.

 

Idź do góry