26 października 2018

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Kuratorium Oświaty realizuje projekt Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych, którego celem jest zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy i wsparcia jakiego należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, pozostającemu pod opieką szkoły, jak również aspektów psychologicznych i społecznych rozwoju dziecka przewlekle chorego.

Od 2015 r. ogólnopolskie szkolenie Dziecko z cukrzycą w szkole dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych zostało ujęte w harmonogramie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła.

Szkolenie odbędzie się w 26 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1.

Program szkolenia:

10.00 powitanie uczestników, wykład prof. dr hab.  Anny Noczyńskiej kierownika Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego                  im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu

  • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
  • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna, samokontrola;
  • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
  • funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole, bezpieczne warunki pobytu;
  • zasady współpracy z rodzicami.

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.30 wykład cz. II, dyskusja, pytania uczestników

13.30 – rozdanie certyfikatów

Koordynatorem szkolenia jest Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń osób chętnych do udziału w szkoleniu w terminie do 20 listopada 2018 r. do godz. 1200. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy niedostępny – lista pełna.

 

Idź do góry