27 grudnia 2017

Ogólnopolski konkurs na pomysł organizacji turnusu rehabilitacyjnego

 Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

Fundacja ING Dzieciom od dwunastu lat działa na rzecz kształcenia oraz rozwoju dzieci
i młodzieży, poprzez organizację bezpłatnych turnusów terapeutycznych w ośrodku fundacji w Wiśle. Do 15 stycznia 2018 r. samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim  i umiarkowanym mogą wziąć udział w konkursie na pomysły na dwutygodniowe turnusy terapeutyczne.

Nagrodą w konkursie jest udział  50-cio osobowej grupy uczniów wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną w dwutygodniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

 

 

 

Z poważaniem

Małgorzata Sandecka

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego

Idź do góry