16 maja 2018

Konkurs „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs dotyczący przeprowadzenia szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o program szkoleniowo – doradczy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także stworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach wybranych do dofinansowania projektów planowane jest objęcie co najmniej 2- 3 szkół z danego JST procesem wspomagania na podstawie wypracowanych przez JST lokalnych planów rozwoju oświaty.

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym, co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu, co najmniej wojewódzkim

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-004-18-szkolenie-i-doradztwo-dotyczace-rozwijania-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-dla-przedstawicieli-jedno/ Dalsze pytania w zakresie konkursu proszę kierować na adres: konkurs.pracownicyjst@men.gov.pl

Idź do góry