20 kwietnia 2021

Konkurs Literacko-Plastyczny „Każdy Ma Swoją Górę”

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu zaprasza do udziału
w Konkursie Literacko-Plastycznym „Każdy Ma Swoją Górę”, który jest adresowany do uczniów klas IV-VIII wrocławskich szkół podstawowych. Jest to VIII edycja tego konkursu.

Głównym celem organizowanego konkursu jest m.in. rozwijanie zdolności literackich i plastycznych, stworzenie młodym ludziom możliwości wypowiedzi na tematy dla nich ważne i interesujące, a także  uświadomienie młodzieży potrzeby rozwijania pasji, dążenia do poszukiwania celu, radzenia sobie ze słabościami będącymi przeszkoda w osiąganiu sukcesu.

Zgłoszone utwory należy przesłać drogą elektroniczną do 21 maja 2021 r. na adres szkoły sekretariat.sp.081@wroclawskaedukacja.pl.

Konkurs literacki sp 81.skan

RODO

Idź do góry