9 czerwca 2017

Dzieciaki Do Rakiet – we Wrocław już 17 czerwca

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół podstawowych,

w sobotę 17 czerwca br. Bank BGŻ BNP Paribas organizuje całodniową akcję propagującą zdrowy styl życia pod hasłem DZIECIAKI DO RAKIET. Organizatorom zależy na dotarciu do wszystkich szkół podstawowych we Wrocławiu i najbliższych okolicach. Na pewno są w nich dzieci, które nigdy nie grały w tenisa, albo ich na to nie stać. Przez cały dzień i pod okiem wykwalifikowanych trenerów te właśnie dzieci będą mogły spróbować swoich sił.

DZIECIAKI DO RAKIET – to darmowe lekcje tenisa dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Korty ustawione zostaną we Wrocławiu 17 czerwca (sobota), na Placu Wolności przy NFM, w godzinach 10.00-18.00.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ:

  1. Wejdź na stronę www.dzieciakidorakiet.pl.
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

UWAGA – w każdym mieście, w którym odbędzie się tegoroczna akcja DZIECIAKI  DO RAKIET, wyłonionych zostanie 5 szkół podstawowych, które dostaną sprzęt potrzebny do urozmaicenia lekcji WF-u nauką gry w tenisa. Informacje o konkursie dla szkół już niedługo na stronie www.dzieciakidorakiet.pl.

Honorowy Patronat nad akcją objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

DZIECIAKI DO RAKIET  – więcej informacji: www.dzieciakidorakiet.pl

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.