25 marca 2021

I Międzynarodowy konkurs biblijno-fotograficznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Informujemy, że dwie oławskie szkoły – Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego i Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków – pragnąc rozbudzić wśród młodzieży zainteresowanie tematyką biblijną  organizują, w ramach I Międzynarodowego konkursu biblijno-fotograficznego, dwa konkursy: Wielki Test ze Znajomości Biblii i Konkurs fotograficzny „Inspiracje Biblijne”.

Konkursy  skierowane są do młodzież szkolnej w wieku od 15 do 18 lat, uczącej się w Polsce jak i za granicą, ale posługującej się językiem polskim. Każdy z uczestników może wziąć udział w obu konkursach, albo wybrać tylko jeden. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach – dla każdego konkursu osobny.

Zadaniem     uczestnika   Konkursu fotograficznego  ,,Inspiracje Biblijne”    jest     wykonanie     fotograficznej  ilustracji  do  wybranego tematu lub wydarzenia biblijnego. Prace fotograficzne należy przesłać  w sztywnym opakowaniu pocztą do 22 kwietnia 2021 roku na adres: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie, Plac Zamkowy 105-200 Oława, Polska wraz z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Biblijne inspiracje”.

Zainteresowanych  Wielkim Testem ze Znajomości Biblii, informujemy, iż konkurs ten odbędzie się w formule online i przeznaczony jest dla uczniów VIII klas szkół podstawowych i I klas liceów oraz techników w Polsce.  Do  8  kwietnia  2021 r.  szkolni  koordynatorzy  konkursu  zgłaszają  jego  organizatorom maksymalnie trzech uczestników z  danej  szkoły.  Koordynatorzy  zgłaszają  uczestników, wysyłając  kartę  zgłoszeniową wg  wzoru  dostępnego  w  załączniku   do  Regulaminu na adres e-mail: ewa.piekos@poczta.onet.pl

Regulamin  Konkursu fotograficznego „Biblijne inspiracje”  oraz Regulamin  Wielkiego Testu ze Znajomości Biblii w załączeniu.

 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Biblijne inspiracje”

Konkurs fotograficzny Biblijne inspiracje – załączniki

Regulamin Wielkiego Testu ze Znajomości Biblii

Wielki Test ze Znajomości Biblii – załącznik

Idź do góry