18 października 2018

XXX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez Granic”

Szanowni Państwo,

Krajowy Komitet Organizacyjny  serdecznie zaprasza do udziału w  XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”- Matematyka Bez Granic. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.

Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
„Matematyka Bez Granic” Junior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych, natomiast „Matematyka Bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: http://maths-mfs.site2.ac-strasbourg.fr/index.htm, www.mbg.uz.zgora.pl

Idź do góry