21 listopada 2017

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „ I ty możesz zostać bajkopisarzem”

Szanowni Państwo,

informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „I ty możesz zostać bajkopisarzem”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz  Prezydent Miasta Radomia.

Cele:
– popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych,
– poszerzenie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,
– kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności,
sprawiedliwości, szacunku dla innych,
– kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,
– ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
– kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
– rozwijanie uzdolnień literackich,
– promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich,
– propagowanie czytelnictwa.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora : www.psp2.radom.pl/konkurs.

W załączeniu:Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

 

Idź do góry