11 marca 2024

Warsztaty z fact-checkingu

Centrum Mieroszewskiego, instytucja publiczna nadzorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog organizują cykl warsztatów z fact-checkingu, które skierowane są do nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych pragnących zdobyć niezbędne narzędzia do skutecznego kształtowania u uczniów umiejętności krytycznego myślenia oraz oceny wiarygodności napotykanych informacji.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, podczas których trenerzy nie skupiają się jedynie na przekazywaniu suchych faktów na temat dezinformacji, lecz pokazują, jak wykorzystać współczesne narzędzia do rozmowy z uczniami na temat tego problemu. Na przykładach z internetu prezentują rodzaje zmanipulowanych informacji i dyskutują nad nimi wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami. Ponadto, podczas warsztatów zostaną opracowane nowe materiały do wykorzystania na lekcjach.

Warsztaty odbędą się w czterech lokalizacjach w Polsce:

 • Olsztyn, 26-27 kwietnia 2024 r.
 • Katowice, 7-8 kwietnia 2024 r.
 • Szczecin, 25-26 października 2024 r.
 • Rzeszów, 22-23 listopada 2024 r.

Zapisu można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod tym linkiem: form.mieroszewski.pl/to/humbug2024.

Nabór na wszystkie terminy trwa do 5 kwietnia. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizatora, www.mieroszewski.pl.

Kontakt: Olimpia Bronowicka, Centrum Mieroszewskiego, bronowicka@mieroszewski.pl.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.