9 maja 2017

Warsztaty Akademia Młodych Odkrywców

Szanowni Państwo,

zapraszamy do majsterkowania z „Kopernikiem” we Wrocławiu!

23 maja we Wrocławiu eksperci z Centrum Nauki Kopernik przeprowadzą wyjątkowe warsztaty. Klej, piła i nożyczki zastąpią tego dnia tradycyjne podręczniki. Edukatorzy będą mieli niecodzienną okazję dowiedzieć się, jak wykorzystywać elementy konstruowania, aby przeprowadzić fascynujące zajęcia.

Warsztat przygotowują i prowadzą specjaliści w zakresie edukacji z wykorzystaniem konstruowania z Centrum Nauki Kopernik.

Warsztat odbywa się w ramach projektu edukacyjnego „Konstruktorzy Marzeń”, którego oficjalnym partnerem jest firma Boeing. Podczas spotkania będzie można zapoznać się także z wyjątkowym zestawem edukacyjnym „Konstruktorzy Marzeń”. Dzięki zestawowi uczniowie zrzeszeni w sieci Klubów Młodego Odkrywcy mają okazję wkroczyć do „lotniczego świata”. Wielu z nich po raz pierwszy styka się z tajnikami inżynierskiej pracy. Centrum Nauki Kopernik wspólnie z firmą Boeing wspiera w ten sposób rozwój zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w obszarze nauki, technologii, inżynierii i matematyki (ang. STEM). Pokazujemy, jak na nowo wykorzystać konstruowanie do przekazywania wiedzy w szkole. Udowadniamy, że można to robić w profesjonalny, a zarazem atrakcyjny sposób.

Termin warsztatu:

23 maja – Akademia Młodych Odkrywców (przy Politechnice Wrocławskiej), godz. 9:30

Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia należy nadsyłać pod adres lukasz.derda@kopernik.org.pl.
Organizatorzy opłacają koszty szkolenia, przerwę kawową i posiłek w trakcie warsztatów. Spotkanie dedykowane jest edukatorom pracującym z młodzieżą gimnazjalną i licealną.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.