3 listopada 2016

Program Chronimy Dzieci

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli ,

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach zadania publicznego zleconego przez MEN realizuje program Chronimy Dzieci. Jest to certyfikowanie placówek oświatowych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Przedszkola i szkoły z całej Polski mogą dołączyć do programu Chronimy Dzieci w dowolnym momencie oraz skorzystać z bezpłatnej oferty edukacyjnej z zakresu przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci, aby realizować standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem i wdrożyć systemowe rozwiązywania w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie: www.chronimydzieci.pl

Idź do góry