6 października 2016

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Kuratorium Oświaty realizuje projekt Dziecko z cukrzycą w szkole szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych, którego celem jest zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę. Od 2015 r. ogólnopolskie szkolenie Dziecko z cukrzycą w szkole dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych zostało ujęte w harmonogramie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła.

Szkolenie odbędzie się w 10 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1.

 

Program szkolenia

10.00 powitanie uczestników i zaproszonych gości

10.10 – 11.30 wykład prof. dr hab.  Anny Noczyńskiej kierownika Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego  im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu

  • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
  • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna;
  • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
  • problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wspierania;
  • zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.30 wykład cz. II, dyskusja, pytania uczestników

13.30 – rozdanie certyfikatów

Koordynatorem szkolenia jest Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

Idź do góry