25 czerwca 2020

KORONAWIRUS

List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

KOMUNIKAT II – WYPOCZYNEK LATO 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca 2020 r. – rozporządzenie podpisane

 

IX Telekonferencja Promocji Turystyki Dolnośląskiej Izby Turystyki „Bezpieczne Wakacje”

 

Wirtualny Dzień Maturzysty – wspólna kampania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy

 

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w terminie głównym

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

 

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

Od 1 czerwca wznawiamy praktyki i zajęcia praktyczne dla kolejnej grupy uczniów

 

Informacja o wysokości dotacji przedszkolnej w 2020 r. w poszczególnych gminach woj. dolnośląskiego – tabela MEN

 

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 

Dobre praktyki w edukacji włączającej – zapraszamy do udziału w badaniu!

 

Epodreczniki.pl – nowe funkcjonalności platformy

 

Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie udostępniania szkolnych obiektów sportowych

 

Uchylenie obowiązku odbycia kwarantanny

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

 

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

 

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

 

Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół

 

Co ze szkołami do wakacji?

 

Konkurs na Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

 

Dodatkowe 180 mln zł na zakup sprzętu dla uczniów i działania MEN na rzecz zdalnej nauki

 

Czytaj książki on-line – skorzystaj z serwisu Biblioteki Narodowej POLONA

 

Wynagradzanie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – opinia MEN

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

 

Nowe funkcjonalności platformy MEN epodreczniki.pl

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – przypominamy dyrektorom szkół o zmianie przepisu

 

Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie użytkowania boisk szkolnych

 

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

 

Od 4 maja 2020 r. powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym

 

Nieodpłatne środki dezynfekcyjne dla żłobków i przedszkoli

 

Nowe pasmo w TVP „Repetytorium Maturzysty”

 

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

 

GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS

Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi

 

Otwieramy przedszkola od 6 maja 2020 r.

 

Materiały edukacyjne Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

 

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

 

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

 

Odbiór świadectw przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników

 

Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu – zapraszamy do udziału on-line!

 

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – ważne informacje

 

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów – duże zainteresowanie samorządów!

 

Projekt „Szkoła z TVP” i zdalne lekcje

 

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

 

Wsparcie w zdalnej nauce – działania rządu w organizowaniu kształcenia na odległość

 

Informacja MEN- monitorowanie działania szkół adresowane do dzieci i młodzieży potrzebującej szczególnego wsparcia

 

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

 

E-lekcje historii z Polskim Radiem – materiały dla nauczycieli

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

 

Centrum Nauki Kopernik dla nauczycieli – zachęcamy do korzystania!

 

Materiały do kształcenia zawodowego na epodreczniki.pl – zachęcamy do współpracy!

 

Program edukacyjny „Finansoaktywni” dostosowany do lekcji on-line

 

Zaświadczenia laureatów konkursu „zDolny Ślązak”

 

Szkolenia on-line z wykorzystania narzędzi internetowych i zasobów cyfrowych

 

„Szkoła z TVP” – propozycja także dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Oferta edukacyjna dla uczniów i nauczycieli

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie realizacji planów nauczania w warunkach nauczania na odległość

 

Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania

 

186 mln zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli – dziś ruszają wnioski

 

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

 

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze stron wydawców

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

 

Dotowanie policealnych szkół niepublicznych, niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół artystycznych – nowelizacja rozporządzenia MEN

 

„Wesoła Nauka” w TVP2 – pasmo dla najmłodszych

 

„Szkoła z TVP” – nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Funkcjonowanie Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych w okresie obowiązywania czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

Edukacja historyczna online – skorzystaj z zasobów IPN

 

180 mln zł na sprzęt komputerowy i internet dla uczniów oraz nauczycieli

 

Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

 

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

 

„Tele Lekcja – Egzamin ósmoklasisty 2020″

 

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów

 

Apel Policji dotyczący COVID-19

 

Zmiany w planie nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

 

Poradnik kształcenia na odległość

 

Rekomendacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Dotowanie niesamorządowych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć

 

Uzupełnienie Komunikatu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zakazu wstępu na teren szkoły, przedszkola i placówki oświatowej

 

Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zakazu wstępu na teren szkoły, przedszkola i placówki oświatowej

 

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

 

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

 

Odwołanie trzeciego etapu (finału) olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2019/2020

 

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zestawy zadań powtórkowych

 

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

Uczniu i studencie – zostań w domu i ogranicz kontakty towarzyskie!

 

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

 

O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych – pytania i odpowiedzi

 

Komunikat w sprawie odwołania uroczystości organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w sprawie koronawirusa

 

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa

 

Spotkania informacyjne z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty

 

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

 

 

Idź do góry