25 czerwca 2020

KORONAWIRUS

List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

KOMUNIKAT II – WYPOCZYNEK LATO 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca 2020 r. – rozporządzenie podpisane

 

IX Telekonferencja Promocji Turystyki Dolnośląskiej Izby Turystyki „Bezpieczne Wakacje”

 

Wirtualny Dzień Maturzysty – wspólna kampania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy

 

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w terminie głównym

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

 

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

Od 1 czerwca wznawiamy praktyki i zajęcia praktyczne dla kolejnej grupy uczniów

 

Informacja o wysokości dotacji przedszkolnej w 2020 r. w poszczególnych gminach woj. dolnośląskiego – tabela MEN

 

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 

Dobre praktyki w edukacji włączającej – zapraszamy do udziału w badaniu!

 

Epodreczniki.pl – nowe funkcjonalności platformy

 

Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie udostępniania szkolnych obiektów sportowych

 

Uchylenie obowiązku odbycia kwarantanny

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

 

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

 

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

 

Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół

 

Co ze szkołami do wakacji?

 

Konkurs na Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

 

Dodatkowe 180 mln zł na zakup sprzętu dla uczniów i działania MEN na rzecz zdalnej nauki

 

Czytaj książki on-line – skorzystaj z serwisu Biblioteki Narodowej POLONA

 

Wynagradzanie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – opinia MEN

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

 

Nowe funkcjonalności platformy MEN epodreczniki.pl

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – przypominamy dyrektorom szkół o zmianie przepisu

 

Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie użytkowania boisk szkolnych

 

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

 

Od 4 maja 2020 r. powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym

 

Nieodpłatne środki dezynfekcyjne dla żłobków i przedszkoli

 

Nowe pasmo w TVP „Repetytorium Maturzysty”

 

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

 

GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS

Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi

 

Otwieramy przedszkola od 6 maja 2020 r.

 

Materiały edukacyjne Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

 

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

 

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

 

Odbiór świadectw przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników

 

Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu – zapraszamy do udziału on-line!

 

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – ważne informacje

 

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów – duże zainteresowanie samorządów!

 

Projekt „Szkoła z TVP” i zdalne lekcje

 

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

 

Wsparcie w zdalnej nauce – działania rządu w organizowaniu kształcenia na odległość

 

Informacja MEN- monitorowanie działania szkół adresowane do dzieci i młodzieży potrzebującej szczególnego wsparcia

 

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

 

E-lekcje historii z Polskim Radiem – materiały dla nauczycieli

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

 

Centrum Nauki Kopernik dla nauczycieli – zachęcamy do korzystania!

 

Materiały do kształcenia zawodowego na epodreczniki.pl – zachęcamy do współpracy!

 

Program edukacyjny „Finansoaktywni” dostosowany do lekcji on-line

 

Zaświadczenia laureatów konkursu „zDolny Ślązak”

 

Szkolenia on-line z wykorzystania narzędzi internetowych i zasobów cyfrowych

 

„Szkoła z TVP” – propozycja także dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Oferta edukacyjna dla uczniów i nauczycieli

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie realizacji planów nauczania w warunkach nauczania na odległość

 

Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania

 

186 mln zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli – dziś ruszają wnioski

 

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

 

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze stron wydawców

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

 

Dotowanie policealnych szkół niepublicznych, niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół artystycznych – nowelizacja rozporządzenia MEN

 

„Wesoła Nauka” w TVP2 – pasmo dla najmłodszych

 

„Szkoła z TVP” – nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Funkcjonowanie Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych w okresie obowiązywania czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

Edukacja historyczna online – skorzystaj z zasobów IPN

 

180 mln zł na sprzęt komputerowy i internet dla uczniów oraz nauczycieli

 

Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

 

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

 

„Tele Lekcja – Egzamin ósmoklasisty 2020″

 

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów

 

Apel Policji dotyczący COVID-19

 

Zmiany w planie nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

 

Poradnik kształcenia na odległość

 

Rekomendacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Dotowanie niesamorządowych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć

 

Uzupełnienie Komunikatu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zakazu wstępu na teren szkoły, przedszkola i placówki oświatowej

 

Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zakazu wstępu na teren szkoły, przedszkola i placówki oświatowej

 

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

 

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

 

Odwołanie trzeciego etapu (finału) olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2019/2020

 

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zestawy zadań powtórkowych

 

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

Uczniu i studencie – zostań w domu i ogranicz kontakty towarzyskie!

 

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

 

O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych – pytania i odpowiedzi

 

Komunikat w sprawie odwołania uroczystości organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w sprawie koronawirusa

 

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa

 

Spotkania informacyjne z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty

 

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.