19 marca 2020

Odwołanie trzeciego etapu (finału) olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2019/2020

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym i decyzją o zamknięciu szkół oraz wyższych uczelni Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 16 marca 2020 r. zdecydowało o odwołaniu trzeciego etapu poszczególnych olimpiad oraz turniejów. Równocześnie zobowiązało Komitety Główne Olimpiad do przyznania wszystkim  uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej) oraz turnieju tytułu finalisty, który zagwarantuje im możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiad interdyscyplinarnych – zapewni możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych przez porozumienia z tymi szkołami.

Organizatorzy olimpiad przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych z etapem międzynarodowym będą mogli wyłonić przedstawicieli do udziału w tych etapach na podstawie okręgowych list rankingowych (zależnie od decyzji Komitetów Głównych).

Jednocześnie poinformowano, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło już prace nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią taki sposób postępowania w tej wyjątkowej sytuacji.

Idź do góry