22 maja 2020

Uchylenie obowiązku odbycia kwarantanny

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że 21 maja br. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiana wprowadza m.in. uchylenie obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy z Polską przez uczniów-cudzoziemców pobierających naukę w Polsce. W związku z tym, zmianie uległo także rozporządzenie MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (zmiana z 21
maja br.) Przesyłam link do tekstu obu rozporządzeń oraz w załączeniu przykładowe zaświadczenie o złożeniu deklaracji o przystąpieniu do egzaminu zewnętrznego.

Rozporządzenie RM poz.904 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/904
Rozporządzenie MSWIA poz.905
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/905

Z wyrazami szacunku,
Dolnośląski Kurator Oświaty
Roman Kowalczyk

 

EM 2020 Zalacznik 32_1905-1

Idź do góry