2 marca 2020

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa

W związku z licznymi zapytaniami beneficjentów dotyczącymi mobilności planowanych w najbliższym czasie w ramach projektów zarządzanych przez FRSE informujemy, że decyzja o tym, czy mobilność  ma dojść do skutku, należy ostatecznie do beneficjenta. FRSE nie udziela w tym względzie żadnych specjalnych zaleceń ani zgód. Odpowiednim organem do wydawania takich zaleceń jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Główny Inspektor Sanitarny. Prosimy śledzić komunikaty na stronie MSZ (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych) i GIS (https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/). Również partnerzy projektowi powinni stosować się do zaleceń swoich władz.

Jeśli z uzasadnionych powodów mobilność się nie odbędzie, bądź zostanie odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu, (np. bilety lotnicze, hotel itp.) wówczas FRSE może zastosować klauzulę o działaniu siły wyższej i uznać poniesione koszty, których nie udało się odzyskać winny sposób.

FRSE będzie wymagała przesłania uzasadnienia odwołania wyjazdu oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów. Każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z opiekunem projektu.

Bezpieczeństwo uczestników mobilności jest dla nas sprawą priorytetową. Prosimy jednak o nieuleganie panice i o podejmowanie decyzji dotyczących mobilności w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych decyzjach bądź komunikatach w tej sprawie.

Poniżej linki do oficjalnych komunikatów Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en oraz do strony Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus , https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers.

Idź do góry