29 maja 2020

Informacja o wysokości dotacji przedszkolnej w 2020 r. w poszczególnych gminach woj. dolnośląskiego – tabela MEN

Zał. Wysokość dotacji przedszkolnej w 2020 r. WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Szanowni Państwo,

 

załączona tabela Ministerstwa Edukacji Narodowej zawiera kwoty dotacji przedszkolnej naliczonej na 2020 r. Środki zostały uruchomione, każda gmina otrzyma zawiadomienie o wysokości przyznanej dotacji ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. W czerwcu br. zostanie przekazana pierwsza transza środków pochodzących z tej dotacji. W przypadku konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej należy złożyć pisemny wniosek.

W związku z przekroczeniem maksymalnego limitu wydatków na dotację celową w roku 2020, zastosowany został mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji o którym mowa w art. 110 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, powodowałyby zagrożenie przekroczenia limitu wydatków w danym roku budżetowym, do wyliczenia dotacji ustala się skorygowaną kwotę roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu wydatków na dany rok budżetowy oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji. W związku z powyższym kwota roczna została obniżona z 1437 zł do 1434,58 zł, tj. o 2,42 zł, czyli o 0,17%.

 

Idź do góry