14 kwietnia 2020

Informacja MEN

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już w najbliższym czasie obejmie monitorowaniem działania szkół adresowane do dzieci i młodzieży potrzebującej szczególnego wsparcia. Ich rodzice oczekują bowiem konkretnej pomocy, a jednocześnie merytorycznej wiedzy i nabycia umiejętności do przejęcia w możliwym zakresie zadań specjalistów, w celu kontynuowania terapii swoich dzieci w trudnym okresie zagrożenia epidemiologicznego i ograniczenia bezpośredniego kontaktu.

Działania, o których mowa wyżej dotyczą zajęć prowadzonych przez specjalistów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć z tzw. specjalistycznej rewalidacji.

W związku z powyższym prosimy wszystkich Państwa Dyrektorów, którzy wdrożyli w swoich placówkach wskazane wyżej zajęcia, o objęcie ich realizacji szczególnym nadzorem pedagogicznym. Dla wsparcia rodziców w tym zakresie, koniecznym jest także opracowanie przez szkolne zespoły specjalistów konkretnych materiałów pomocniczych, które wspomogą pracę na odległość z ich dziećmi.

Idź do góry